Om oss

Opprinnelsen til bedriften er Granly Snekkerverksted og Schjelle Snekkeri, begge tradisjonsrike snekkerbedrifter i Sel kommune. I 2007 slo bedriftene seg sammen og ble Granly og Schjelle Snekkerverksted AS. Bedriften eies i dag av Pål Schjelle og vi kaller oss Schjelle Snekkerverksted AS.


Vi leverer innredninger og møbler til alle rom i bolig og hytter etter kundens ønsker. Vi er også en leverandør til kontor, restaurant, kantiner med mer. Vårt marked er hovedsakelig i Osloområdet samt hytteområder på Østlandet.

Det er de siste årene gjort betydelige investeringer for å effektivisere driften. Et mål har også vært å redusere leveringstida. Vi har investert i nytt lakkanlegg og moderne datastyrt fres. Fornyingen av malings-/lakkanlegget er også gjort med sikte på å få topp kvalitet. Bygningsmessig er det også gjort store utvidelser. Vi har siste året jobbet en god del med forbedring i alle ledd ved å innføre "leanfilosofi".

Vi er i dag 6 ansatte.

Vårt ønske er å levere topp kvalitet. For å få dette til må det gjennomsyre hele produksjonsprosessen fra valg av materialer til "sluttfinish" før overlevering til kunde.
Kvaliteten skal synes om kunden ønsker en innredning der tradisjonshåndverket kommer fram i stil og utforming eller om han velger innredning i mer moderne stil.

De fleste produsenter av innredninger i dag leverer i standard moduler. Ofte lar ikke disse seg passe inn i rommene på en god måte. Mer eller mindre vellykkede tilpasninger må til. Selv relativt enkle tilpasninger i form av ekstra lister, utforinger mm. kan det være vanskelig å få gjort på en slik måte at man bevarer et godt helhetsinntrykk.

På grunnlag av tegninger kan vi lage innredninger som passer 100 % til rommet. Vi kan også lage dem slik at de er tilpasset bomiljøet og boligens stil. Avvik fra standard mål er det normale for oss og intet problem. Vi tegner alle våre produkter, behersker moderne tegneprogram som viser innredninger tredimensjonalt og er riktig målsatt. Slik får arkitekter og kunder en mulighet til å "se" produktet, og faren for feil blir minimal.


Vi er en totalleverandør på den måten at vi produserer etter ønskede spesifikasjoner, kan levere sideprodukter slik som hvitevarer og madrasser med mer. Vi transporterer til byggeplass og monterer et ferdig produkt.

Ofte bruker vår kunder arkitekter eller interiørspesialister i hele eller deler av anskaffelsesprosessen. Vi synes det er interessant å samarbeide med spesialister på design, selv om det av til er utfordrende å finne produksjonstekniske løsninger på designernes krav. Vi tror imidlertid på godt samarbeid mellom partene er nøkkelen til en god løsning for kunden.